Уважаеми членове на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, предприемачи,

Европейския съюз постави пред бизнеса отговорна и високо хуманна задача свързана с намаляване на трудовите злополуки с 25% до 2020 г. В тази връзка Националния център за професионално обучение към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив лицензира в НАПОО програми за обучение и квалификация по редица рискови професии характерни за нашия регион. Зачестилите запитвания в последните месеци от наши членове ни дава основание своевременно да ви информираме за възможността, която ви предоставяме и съвместно да постигнем критериите свързани с намаляване на трудовите злополуки чрез подобраване квалификацията на работниците и служителите. По този начин да отговорим и на изискванията на ЕС "Обучение през целия живот".

Успешен бизнес!